Khi trẻ có những biểu hiện của biếng ăn, ăn không ngon thì hầu hết các bà mẹ sẽ tìm đến các thực phẩm chức...