Trẻ chậm tăng cân là nỗi lo của gần như các bậc cha mẹ bởi chậm tăng cân có thể gây ảnh hưởng phần lớn...