Category: Tổng hợp

Quán cà phê âm độ tại Hà Nội

Theo chúng tôi nhận định hiện thời thời tiết khu vực Hà Nội đang ở mức 35 – 40ºC thậm chí nhiều nơi lên đến...