bé bị đi tướt là một tình trạng rất bình thường trong các giai đoạn phát triển của trẻ. Với những người lần đầu làm...